සුජය පුවත්පතින් අවුරුද්දට පංච පෙතක් නොමිලේ

34

මෙවර සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සමගි පොත් ප්‍රකාශන ආයතනය මගින් ලබාදෙන අලංකාර පංච පෙත 11 වැනිදා සුජය පුවත්පත සමඟ නොමිලේ.

ඔබේ පිටපත අදම දිවයින අලෙවි නියෝජිත මහතාගෙන් වෙන්කරවා ගන්න.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment