සුමන්තිරන්ගේ යෝජනාව පරාද වෙයි

669


ස්ථාවර නියෝග අත්හිටුවමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට අප්‍රසාදය පළකිරීම සඳහාවූ විවාදය අද පැවැත්වීමට එම්. ඒ සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා ගෙනආ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්ද 51කින් පරාද විය. ඒ සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 68ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 119ක් ලැබුණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment