සුරාබදු බිලියන 6ක් අයකර ගන්න වසර 15ක සිට නඩු

49

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට මත්පැන් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් 2023 දී අයවිය යුතු හිඟ බදු රුපියල් බිලියන හතයි දශම දෙකෙන් (7.2) බිලියන 06ක් පමණ අයකර ගැනීමට වසර 15ක පමණ කාලයක සිට නඩු කියන බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්.ජේ. ගුණසිරි මහතා පවසයි.

එසේ අයවිය යුතු මුදල්වලින් 2024 වර්ෂයේ මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවීම නිසා ගෙවීමට ඇත්තේ (අධිකරණවල නඩු පවතින ඒවා සමග) බිලියන හයයි දශම හතක් (6.7) බව ද ඒ මහතා කීය. 2023 වර්ෂයට පමණක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට නිෂ්පාදකයන් බදු වශයෙන් රුපියල් බිලියන එකක් ගෙවීමට තිබූ බවත් ඉන් මිලියන 507 ක් ගෙවා තිබෙන බවත් ඉතිරි මුදල් මේ වසරේ නොවැම්බර් වනවිට ගෙවා දැමීමට එම සමාගම එකඟ වී ඇති බවත් ඔහු කීය. 2024 වර්ෂයේදී සුරාබදු ආදායම රුපියල් බිලියන 105 ක් අපේක්ෂා කළ බවත් මාස හයක් ගතවී ඇති මේ මොහොත වන විට ඉන් බිලියන 88 ක් අයකර ගෙන තිබෙන බවත් ඒ මහතා කීය. මෙය 2023 වර්ෂයේ මාස 06 හා සංසන්දනය කර බැලීමේදී සියයට 24ක ආදායමේ වැඩිවීමක් බවද ගුණසිරි මහතා කීය.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment