සුරා සැල් වසයි

88

අද පස්වරු 5.00 සිට දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම සුරාසල් වසා දැමීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දී ඇත.එය හෙට යළි සුරා සැල් විවෘත කරන වේලාව දක්වා බල පැවැත්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment