සෞඛ්‍ය සේවක පාගමනක් ටවුන්හෝල්හි

95


සෞඛ්‍ය සේවකයින්ගේ විරෝධතා පාගමනක් කොළඹ ටවුන්හෝල් ප‍්‍රදේශයෙන් ආරම්භකර ඇති නිසා මේ වන විට එම ප‍්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතිව බව පොලිසිය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment