සෞඛ්‍ය වර්ජනයෙන් රෝහල් සේවා අඩාලයි

83

සෞඛ්‍ය සේවකයින් වෙනුවෙන් ගෙවන ලද රුපියල් 7500ක කොවිඩ් දීමනාව නතර කිරීමට එරෙහිව හා තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති 44ක් අද උදෑසන 07 සිට සේවයෙන් ඉවත්වීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළහ.

රුපියල් 7500ක කොවිඩ් සහාන දීමනාව ලබාදීමල කොවිඩ් විශේෂ නිවාඩු කප්පාදුවකින් තොරව ලබාදීමල අතිකාල නිවාඩු දින ගෙවීම් සීමාවන් ඉවත් කිරීමල සියලුම සේවාවන්වල පුරප්පාඩු පිරවීමල සෞඛ්‍ය සේවාව සංවෘත සේවාවක් කිරීම සහ මාණ්ඩලික සේවා තත්ත්වයට අදාළ චක්‍රලේඛ වහා නිකුත් කිරීම ආදී ඉල්ලීම් 8ක් මුල්කරගනිමින් විරෝධතාවය ක්‍රියාත්මක විය.

සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති එකමුතුව පැවසුවේ වර්ජනය අද දහවල් 12 දක්වා පැය 5 ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක කළ බවය. කෙසේවෙතත් අදාල වර්ජනය නිසා රෝහල් වෙත ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා පැමිණි ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment