හම්බන්තොටට එන්න චීන නැවට අවසර

150

ෂි යැන් 6 නමැති චීන පර්යේෂණ නෞකාවට දිවයිනට පැමිණීම සඳහා වන අවසරය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දී ඈත.

මෙම පර්යේෂණ නෞකාව ඔක්තෝම්බර් මස අගදී හම්බන්තොට වරායට පැමිණීමට නියමිතය.

මෙම ෂි යැන් 6 නමැති චීන පර්යේෂණ නෞකාවේ ලංකා ගමන ගැන ඉන්දියාව සතුටු නොවන අතර ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශ මෙය ඔත්තු බැලීමේ හැකියාවක් ඇති නැවක් බව පවසයි.
චතුර පමුණුව

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment