හිටපු අගමැති මහින්ද පාර්ලිමේන්තු එයි

927


හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ නාමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරු අද පාර්ලිමේන්තු සභාව වෙත පැමිණ සිටිති.ඔවුන් දෙදෙනා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සිටියේ නැත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment