හිතුමතේ වර්ජනයේ… අපි විඳින දුකක්

48

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ එක්දින වර්ජනයක් නිසා ඊයේ (13 දා) දුම්රිය ගමන් වාර සීමාවුව ද කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ප‍්‍රදේශ කීපයකට දුම්රිය කීපයක්ම ධාවනයට යොදවා තිබූ අතර, කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට බෙලිඅත්ත බලා ගමන් කළ දුම්රියකට ගොඩවීමට මගීහු මෙසේ පොදිකමින් සිටියහ.

හිතුමතේ වර්ජනයේ... අපි විඳින දුකක්
හිතුමතේ වර්ජනයේ... අපි විඳින දුකක්

ඡායාරූප – ජූඞ් ඩෙන්සිල් පතිරාජ

advertistmentadvertistment