හෙට අනිද්දා පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි

249

හෙට සහ අනිද්දා (30 සහ 31 දිනයන්හි) සියලු‍ම පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment