හෙට විදුලිය කපන හැටි

87

හෙට දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුව පැයකට සීමා කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට අනුමැතිය දී ඇත.ඒ අනුව රාත්‍රී කාලයේ දී පමණක් එම විදුලි කප්පාදුව සිදු කරන බව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment