හෙට විදුලිය කපයි.. වෙසක්දා නෑ

183


දිවයිනපුරා හෙට පැය 05ක් විදුලිය කපාහරින බවත් වෙසක් පොහෝ දින විදුලිය කපාහැරීමක් සිදු නොකරන බවත් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment