හෙට විදුලිය කැපීම අඩුවෙයි

465


හෙට පැය 8.30ක් විදුලිය කැපීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අද අවසර දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment