හෙට සහ අනිද්දා විදුලිය කපන හැටි

1630


මෙතෙක් සති අන්තයේ විදුලිය කැපීමක් සිදු නොකළ මුත් හෙට සහ අනිද්දා දහවල් කාලයේ විදුලිය කැපීමට විදුලි බල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අවසර දී ඇත.ඒ අනුව ඒ,බීසහ සී කලාප වලට හෙට දහවල් පැය තුනක්ද සෙසු කලාප වලට පැය දෙකහාමාරක්ද විදුලිය කපනු ලැබේ.ඉරිදා දිනයේදී ඒ,බී සහ සී කලාප වලට දිවා කාලයේ පැය දෙකහාමාරක් විදුලිය කපන අතර සෙසු කලාප වලට විදුලිය කැපීමක් සිදු නොකරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment