හෙට සිට විදුලි බිල නගී

291


හෙට සිට සියයට 75 කින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට විදුලි බල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අනුමැතිය දී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment