ළමාරක්ෂක අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක්

151

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති ලෙස ජයවර්ධපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය උදය කුමාර අමරසිංහ මහතා පත්කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment