1700 දෛනික වැටුප නොගෙවන වතු සමාගම්වල බදු කාලය නිමකර සුදුසු ආයතනවලට පවරනවා – ඇමැති ජීවන් තොණ්ඩමන්

60

වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් 1700 වන අවම දෛනික වැටුප නොගෙවන සමාගම්වල බදු කාලය අවසන් කර වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කළ හැකි ආයතන වෙත එම වතු පැවරීමට රජය සූදානම් බව ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ඇමැති ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා ‘දිවයින’ට පැවසීය.

පසුගියදා 27 දා කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී වතු කම්කරුවන්ගේ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 ක මුදල ගෙවන ලෙස ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්වලට දැනුම් දීමට තීරණය කළ බවත් ඇමැතිවරයා කීවේය.

පසුගිය අප්‍රේල් 21 දා ප්‍රකාශයට පත් කළ අංක 2385/14 ගැසට් පත්‍රයට අනුව වතු කම්කරුවන්ගේ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. වතු සේවක වැටුප් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් අකැමැති වීමෙන් අනතුරුව රජය මෙම තීරණයට පැමිණි බව ඇමැති ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා කීවේය.

වතු සේවකයන්ගේ අවම දෛනික වැටුප ගෙවීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය වතු සමාගම්වලට සාධාරණ හේතු නොමැති බවත් කුඩා තේ වතු හිමියන් මේ වන විට සිය සේවකයන්ගේ අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 1700 ගෙවන බවත් ඇමැතිවරයා කීවේය.

සිරිමන්ත රත්නසේකර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment