18ට වැඩි අයට දෙන්න තවත් එන්නත් ගනී

353

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත‍්‍රා මිලියන 09 ක් සහ ඇමරිකානු ෆයිසර් එන්නත් මාත‍්‍රා මිලියන 14ක් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.
ඒ මෙරට වයස අවුරුදු 18න් ඉහළ සියළුම පුරවැසියන්ට ලබා දීම වෙනුවෙන්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment