2022 වසරේදී කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය තිරසාර ශක්තිමත් වර්ධනයක් ලබාගනිමින් හානි පූරණ ප්‍රතිපාදන ඉහළ දමයි

15
කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා (වමේ) සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී සනත් මනතුංග මහතා.

කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය 2022 මූල්‍ය වසර ශක්තිමත් මෙහෙයුම් කාර්ය සාධනයකින් අවසන් කිරීමට සමත්වී තිබෙන අතර අනාගතය සුරක්ෂිත කරන උපාය මාර්ගික තීරණ ගණනාවක්ම බැංකු සමූහය විසින් මෙහිදී ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. බැංකු ඉතිහාසයේ වසරකදී වෙන්කළ වැඩිම හානි පූරණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය මෙම මූල්‍ය වසරේදී වෙන් කිරීම මෙම උපාය මාර්ගික තීරණ අතුරින් වඩාත්ම කැපී පෙනේ.

සාර්ව ආර්ථිකය තුළ අවිනිශ්චිතතාවයන් රැසක් මතුවූ මූල්‍ය වසරක් වූ මෙම කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පුද්ගලික වාණිජ බැංකුව සහ එයට අනුබද්ධ සමාගම් ඇතුළත් වන කොමර්ෂල් බැංකු සමූහයේ වත්කම් රුපියල් බිලියන 516.063 කින් හෙවත් 26.02% කින් වර්ධනය වී රුපියල් ටි්‍රලියන 2.5 කට ලඟාවී තිබෙන අතර සමූහයේ දළ ආදායම 71.31% කින් රුපියල් බිලියන 280.387 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ. මේ අතර, පොලී ආදායම 67.44% කින් රුපියල් බිලියන 222.393 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකු සමූහය කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළට දැනුම්දී තිබෙන්නේ සමූහයේ ණය පොතේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 151.239 කින් හෙවත් 13.81% කින් 2022 දෙසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් වන මාස 12 ක කාලය තුළදී වර්ධනය වී තිබෙන බවයි. මෙම වසර තුළදී විදේශ මුදල් ණය සහ අත්තිකාරම් මත රුපියල අවප්‍රමාණය වීමේ බලපෑම මෙයට ප්‍රධානතම හේතුව වී තිබේ. රුපියල අවප්‍රමාණය වීමේ බලපෑම වට්ටම් කළ පසුව මේ වසර තුළ පුද්ගලික අංශය ලබාගත් ණය විශාල වශයෙන් අඩුවීම හමුවේ බැංකු සමූහයේ ණය පොතේ සුළු වර්ධනයක් දැකගත හැකිවේ. මේ අතර, සලකා බලන මූල්‍ය වසර තුළදී රුපියලේ අවප්‍රමාණය සමඟ තැන්පතු රුපියල් බිලියන 505.103 කින් හෙවත් 34.30% කින් වර්ධනය වී තිබේ.

මෙම මූල්‍ය වසර තුළදී බැංකු සමූහය විසින් හානි පූරණ ගාස්තු සහ අනිකුත් අලාභ වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 71.924 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබෙන අතර එය රුපියල් බිලියන 46.784 කින් හෙවත් 186.10% කින් ඉහළ යාමකි. 2021 වසරේදී මේ වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 25.140 ක් වෙන්කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් සලකා බලන වසර තුළදී බැංකු සමූහයේ ශුද්ධ මෙහෙයුම් ආදායම 5.47% කින් රුපියල් බිලියන 64.712 ක් දක්වා පහළ ගිය අතර 2022 හතර වන කාර්තුවේදී 24.90% කින් රුපියල් බිලියන 13.147 ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබේ. කෙසේවෙතත්, සලකා බලන වසර තුළදී බැංකු සමූහයේ සමස්ත මෙහෙයුම් ආදායම රුපියල් බිලියන 43.038 කින් හෙවත් 45.98% කින් රුපියල් බිලියන 136.637 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment