22 සංශෝධනය ගැසට් කරයි

103


කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ 22 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment