ප්‍රධාන පුවත් | Divaina
27.3 C
Colombo
|
Saturday, June 15, 2024
ප්‍රධාන පුවත්

ප්‍රධාන පුවත්

ඡන්ද තියන්න අපෙන් බාධාවක් නැහැ – IMF කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රගතිය හොඳයි - ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බෲවර් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෑම වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත්...
ePaper