1947 ඉන්දියාව හා පාකිස්තානය බෙදුණු පසු තම පවුලෙන් වෙන් වූ පකිස්තාන කාන්තාවක්

303

 සර 75කට පසු පළමු වරට තම ඉන්දීය සහෝදරයන් හමුවිය.

 කැලඹීම අතරතුර ඇගේ සීක් පවුලෙන් වෙන් වූ මුම්ටාස් බීබී, අප්‍රේල් මාසයේදී පාකිස්තානයේ කර්තාර්පූර් සාහිබ් ගුරුද්වාරාහිදී පළමු වරට ඇගේ සහෝදරයන් වන ගුර්මුක් සිං සහ බල්දේව් සිං හමුවිය. “අපගේ ජීවිත කාලය තුළ අපගේ සහෝදරිය හමුවීමට හැකිවීම ගැන අපි ඉතා සතුටු වෙනවා,” ගුර්මුක් සිං පැවසීය. 1947 දී, බෙදීම ස්වාධීන ජාතීන් දෙකක් – ඉන්දියාව සහ පකිස්තානය නිර්මාණය කිරීමට හේතු විය. එය ඉතිහාසයේ, මේ හේතුවෙන් මිලියන 12 කට ආසන්න ජනතාවක් සරණාගතයන් බවට පත් වූ අතර ආගමික ප්‍රචණ්ඩත්වය නිසා මිලියන භාගයක් සහ මිලියනයක් අතර මිනිසුන් මිය ගියහ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment